Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > L'Escola Sant Rafael > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Les nostres particularitats

Un dels factors principals que condiciona l’organització del centre és que s’atén alumnat d’edat cronològica compresa entre els 3 i 20-21 anys

Per la qual cosa l’estructura no és com la d’un centre de primària sinó que l’escolarització és molt més llarga i això requereix oferir un recorregut  escolar diferent i una oferta formativa adaptada a les necessitats educatives especials dels alumnes, amb la finalitat última d’optimitzar al màxim les seves capacitats i competències.

El criteri bàsic adoptat pel que fa al agrupament de l’alumnat és l’edat cronològica
tot i que podran haver variacions en funció de les seves característiques i potencialitats.

Els alumnes s’han agrupat en 19 unitats on són atesos per un mestre/a i un educador/a, i un mestre/a de taller,  addicionalment, en el cas de les Aules Obertes i Programes de Qualificació Professional.  En algunes unitats es compta amb el suport addicional d’una segona educadora. També es compta amb el suport de tres monitores.

Una altra particularitat és que la ràtio és molt diferent quan es tracta de centres d’educació especial. Establim un màxim de 8 alumnes per les dues unitats de primària i per la unitat de Programa de Transició a la Vida Adulta. L'aula Mestral, d’educació infantil, atén un màxim de 6 alumnes i a l’aula Xaloc, d’educació infantil, s’estableix un màxim de 7 alumnes. En el cas de les Aules Obertes i dels Programes de Qualificació professional Inicial, la ràtio és de 12 alumnes per perfil o 6 alumnes a cadascun dels dos grups (aquestes xifres son orientatives i per tant  no són tancades) La unitat d'atenció a alumnes amb Trastorns Greus del Desenvolupament atén un màxim de 5 alumnes. El Programa d' Habilitats Socials, es realitza en grups, d'un màxim de 4 alumnes.

Veiem també que al nostre centre els alumnes són atesos per diversos professionals amb diversos perfils i  que en aquest context adquireix gran importància la coordinació, la comunicació i un projecte compartit.

Mestres d’Educació Especial, Mestres de Taller, Educadors, Monitores i Tècnics
,  són professionals clau al nostre centre que optimitzen el desplegament pràctic del principi d’individualització i especialització tant important en  educació especial.