Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > L'Escola Sant Rafael > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Els nostres objectius

El nostre Projecte Educatiu de Centre parteix dels següents principis:
  • La nostra acció educativa tendirà a que els alumnes superin les dificultats i les conseqüències que d’aquestes s’en deriven
  • El nostre principal objectiu serà l’adquisició de coneixements i hàbits que dotin a l’alumne del major grau d’autonomia possible.
  • Promocionarem totes les capacitats de l’alumne per al desenvolupament harmònic de la seva personalitat.
  • La fita última serà la incorporació a una vida social i a un sistema de treball que permeti a l’alumne servir-se i  realitzar-se a sí mateix.
[+] Projecte Educatiu de Centre (PEC)
[+] Objectius Generals del Projecte Educatiu de Centre
[+] Subobjectius  de les Programacions  Anuals de Centre