Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona Portada > L'Escola Sant Rafael > CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona

La història del nostre centre

El CPEE  Sant Rafael es troba  a la Carretera de Valls (Carretera Nacional que uneix la nostra ciutat amb la capital del Segrià)

Història CPEE Sant RafaelEn  el moment que es va posar en funcionament  i durant molts anys la seva ubicació no era  cèntrica sinó que  era aïllada. Progressivament i fins a l' actualitat,  el creixement econòmic i urbanístic de la ciutat ha fet que el nostre centre es trobi en un lloc molt transitat, viu i molt ben comunicat, en plena zona universitària de Sescelades  tocant al  barri de Sant Pere i Sant Pau (Plaça dels Països Catalans  i Avinguda dels Països Catalans),  a la zona residencial Tarragona 2  i  al Carrer Joaquim Icart  on s’observa un important  creixement de construcció de nous habitatges. La proximitat de l’àrea sanitària de  l' Hospital Joan XXIII també cal tenir-la en compte.

El  1965, ja fa quaranta-cinc anys, el nostre centre va iniciar la seva activitat educativa. Durant aquestes dècades ha sofert una transformació constant i espectacular, d’acord amb els múltiples canvis socials, polítics i  paral·lelament, de la mà de l'evolució de la pròpia educació especial i de la legislació educativa.

El Ple de la Corporació del dia 8 de març de 1962 va aprovar la creació d’un patronat per l’educació dels sords-muts de la província a través d’un institut d’anacústics sota l’advocació de Sant Rafael, patronímic de l’ Excm. Sr. Governador Civil, en just i degut homenatge al promotor d’aquesta iniciativa.

En la sessió de la Comissió de Govern del dia 27 d’agost de 1964 el President posa de manifest que s’estan fent tots els possibles per a que l'Institut d’ Orientació pedagògica Sant Rafael es posi en marxa a primers del proper mes d’octubre, restant la comissió assabentada amb satisfacció de tal informació.

El 9 d’abril de l’any 1965, l'Ilm. Sr  Don Federico Gerona de la Figuera, President de la Diputació Provincial de Tarragona, va dictar Decret per la “immediata posada  en funcionament de l'Institut de Orientació Pedagògica Sant Rafael “
L’edifici escolar  a impuls de l’Excm Sr Governador Civil Don Rafael Fernández Martínez fou inaugurat per l’Excm Sr Ministre de la Governació Don Camilo Alonso Vega essent President de la Diputació Provincial patrocinadora d’aquesta obra l’Excm Sr Don Federico Gerona de la Figuera, l’11 de maig de 1968

Història CPEE Sant RafaelEl 1969 la Comissió de Beneficència, Sanitat i Obres Socials de la Diputació de Tarragona inicia el projecte per la creació dels tallers d’aprenentatge d’arts i oficis aplicats a l’Institut d’Ensenyament Especial Sant Rafael, el 1971 es posen en marxa els  tallers.

El 1991 es realitza una remodelació de magnitud considerable a nivell d’equipaments, coincident amb una nova direcció tècnica i una modernització pedagògica d’acord als nous temps.
Des dels inicis i fins el juny de 2002 el nostre centre va tenir un servei de residència de dilluns a divendres per a aquells alumnes que no podien desplaçar-se diàriament a les seves cases ja que procedien d’altres pobles i ciutats  i en aquells temps no es gaudia d’un servei de transport  tant ampli com a l’actualitat. També en un període puntual de la seva història,  als inicis, aquest servei de residencia acollia alumnes tutelats que no marxaven ni els caps de setmana ni durant les vacances.

Durant totes aquestes dècades l’activitat del nostre centre ha conviscut amb diverses i importants lleis que han  marcat  la història de l’educació al nostre país i alhora han dirigit l’evolució de la nostra pròpia escola:
 • 1970 Ley General de Educación (LGE)
Primera llei que inclou l’Educació Especial en l’educació global i en definia els objectius de l’Educació Especial.
 • 1978 Constitución Española
Igualtat de tots els ciutadans davant la llei
Dret de tot ciutadà a l’educació, així com l'atenció especialitzada dels disminuïts físics, psíquics i sensorials...
 • 1979 Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Competència plena de la Generalitat de Catalunya en matèria d’ensenyança.
 • 1980 Real Decreto de Traspàs de Funcions i Serveis Educatius de l’Estat a la Generalitat.
 • 1982  Ley de integración social  del minusvàlido (LISMI)
Primera disposició legal de rang superior que s’ocupa de forma global de les necessitats del minusvàlids. Estableix els principis que inspiraran la resposta educativa als alumnes amb necessitats educatives especials. Especifica que els minusvàlids s’integraran en el sistema educatiu ordinari, només seran atesos de forma transitòria o excepcional en centres d’ EE
 • 1985 Ley orgànica reguladora del derecho a la educación (LODE)
 • 1990 Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
 • 1997 Decret  sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb NEE
 • 2002 Ley Orgànica de Calidad de la Educación (LOCE)
 • 2006 Ley Orgànica  de Educación (LOE)
 • 2009  Llei  d’educació (LEC)