Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona Portada > Projectes de Centre > CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona

L'Aventura de la Vida

L'Aventura de la Vida és una intervenció educativa que s’emmarca dins de l'educació per a la salut, com a eix transversal del currículum escolar, i s’inspira en un concepte de salut com a manera de viure autònoma, joiosa i solidària.

S’adreça a infants de 3r, 4t, 5è i 6è d' Educació Primària i també a alumnes d’educació especial. Ofereix materials didàctics, propostes de formació i activitats d’animació als mestres i a les famílies, buscant la màxima complicitat i coherència entre tots els agents educadors.

El programa L' Aventura de la Vida s’inicia a Catalunya el curs 1999-2000 amb una participació de 5.000 infants, i ha mantingut la seva presència en les escoles catalanes al llarg d’aquests anys assolint una participació de 20.000 infants en el curs actual. El nostre centre realitza aquest programa des de fa quatre cursos.
Els eixos principals del programa giren al voltant de les següents temàtiques:

La salut com a manera de viure
La salut és una manera de viure: cada cop més autònoma, més solidària i més joiosa. (Jordi Gol, Congrés de Metges i Biòlegs. Perpinyà, 1976)

La prevenció com a enfortiment de la personalitat
La prevenció ha de potenciar actituds fermes davant de les conductes que comporten un risc per a la salut, com ara el consum de drogues.

La col·laboració educativa com a estratègia bàsica
La cooperació entre tots els agents educadors: pares, mares, mestres, associacions, poders públics... d’un territori, és fonamental per a l’eficàcia de l’acció educativa.

Els continguts del programa s'estructuren entorn de 2 blocs de salut i 12 temes, i s'adapten al currículum de Prevenció de Drogodependències a Catalunya.

Blocs Temes
Habilitats per a la vida Respecte vers un mateix
Afrontar els desafiaments
Manejar la tensió
Relacionar-se
Prendre decisions
Hàbits saludables Ús de Medicaments
Consum de Tabac
Consum d’alcohol
Activitats i descans
Alimentació
Seguretat
Higiene