Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona Portada > Serveis especialitzats > CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona

El Servei de Salut Escolar

El nostre centre compta amb un Servei de Salut Escolar, amb dues educadores responsables del mateix.

El treball que es realitza en aquest servei es sintetitza en dos àmbits:

1 - Àmbit d' Atenció i Actuació directa amb els alumnes: prevenció i intervenció.
La població en edat escolar és sensible a patir certs trastorns de salut, també la seva actuació és molt imprevisible quan més edat té, i si a tot això afegim que els alumnes passen moltes hores a l’escola, arribem a la conclusió de que un centre educatiu és un lloc d’alt risc de produir-se emergències, urgències i problemes de salut. El nostre centre és d'Educació Especial i el risc de que parlàvem augmenta considerablement perquè les característiques especials dels nostres alumnes els fan més sensibles i susceptibles a patir situacions crítiques per a la seva salut: epilèpsia, diabetis, alteracions en les funcions alimentàries de succió, masticació, deglució, trastorns greus de personalitat que sovint porten associats riscos de salut, deficiències que comporten un desconeixement dels perills de l'entorn, insensibilitat cutània, i un llarg etcètera.
En aquest sentit el servei adquireix una dimensió d'atenció directa als alumnes que comporta diverses actuacions, unes de control de la informació, altres de prevenció i altres d'intervenció.

[+] Actuacions


2 - Àmbit Educatiu
Cal fomentar les  bases d’una cultura preventiva en matèria de seguretat, salut i  higiene (físiques i mentals)  en els nostres alumnes.

Les línies principals són:
  • Agrupaments Flexibles d' alumnes que reben  atenció educativa en el servei.
  • El treball que es desenvolupa  gira  al voltant de blocs temàtics, com per exemple:
  • Educació dietètica (hàbits alimentaris saludables, dieta rica i equilibrada, etc.)
  • Salut bucodental (hàbits i mesures de protecció, causes de la càries, etc.)
  • Educació de la higiene femenina  i masculina
  • Educació per al consum raonable (la publicitat, el consumisme, etc.)
  • L'ús raonable de la televisió
  • Seguretat i salut a la llar (els perills, l'ús dels electrodomèstics, emergències, l’ús del telèfon, etc.)
  • Intel·ligència Emocional i autoconeixement
  • Es realitza un  treball conjunt i de col·laboració i de  coordinació amb l'Equip Municipal de Salut Escolar i amb l’ABS de Sant Pere i Sant Pau