Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > Serveis especialitzats > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Departament d'Orientaci├│

El Departament d’Orientació l’integraran  aquells serveis incorporats al treball diari de l’escola i que actuen, cadascun des del seu àmbit, com a tècnics especialitzats d'intervenció en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes i en el seu desenvolupament integral.

Al nostre centre  són els següents:

1 Servei de Psicologia
2 Servei de Fisioteràpia
3 Servei de Psicomotricitat
4 Servei de Logopèdia
5 Servei de Treball Social

La seva principal tasca es resumiria  en donar suport al procés educatiu i intervenir a nivell preventiu, rehabilitador i terapèutic amb els alumnes.

El suport a l’alumnat dels tècnics especialistes es pot proporcionar :
  • dins de l’aula ordinària en col·laboració amb els mestres tutors i/o amb els educadors
  • en grup reduït d’alumnes
  • en atenció individual
  • en altres formes d’agrupament
Les principals  àrees d’intervenció d’aquests serveis seran la preventiva, la rehabilitadora i la terapèutica, a nivell grupal i individual amb els alumnes.  

Tots els serveis treballen coordinats entre ells, amb els mestres, mestres de taller, educadors i monitores, i amb la resta de professionals que tinguin incidència directa amb els alumnes i  amb l’EAP responsable de zona.