Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > Serveis especialitzats > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

El servei d'acollida

Una bona acollida inicial, facilita la confiança posterior i pot ajudar a establir lligams afectius i de col·laboració amb les famílies i/o tutors de l’alumne amb l’escola des del primer dia.
La relació entre les famílies i l’escola, serà més fluïda si perceben una  actitud d’ajuda i col·laboració. És essencial transmetre tranquil·litat i la sensació que els seus fills estaran degudament atesos i fer-los saber que rebran informació del seu procés d’escolarització.

Les mesures específiques que s’inclouen en el pla d’ acollida de l’alumne en el seu primer dia al centre, són:

  • Que l’alumne i la seva família i/o tutors, tinguin una rebuda càlida i afectuosa, sentint-se ben acollits i atesos.
  • Que coneguin l’escola;  l’alumne és presentat a tot el personal de l’escola.
  • Evitar que l’alumne tingui angoixes, nervis i malestar, sobretot aquells alumnes  que mai  han estat  escolaritzats. L’escola és un lloc desconegut i amb persones desconegudes, cal proporcionar  un clima de seguretat.
  • Facilitar la comprensió i coneixement de la dinàmica de l’escola a les noves famílies, aclarir dubtes i alhora conèixer diversos aspectes, dels usos i costums escolars .
  • Que els companys estiguin informats de l’arribada del nou alumne, promovent actituds de cooperació i col·laboració amb  l’adaptació de l’alumne nouvingut.
  • En el cas dels alumnes nouvinguts, que provenen d’altres països, sensibilitzar als companys, envers la seva cultura i aconseguir que l’alumne nou comprengui el funcionament de l’escola, perquè s’hi adapti juntament amb els companys tutors,educadors i professionals de l’escola.


La Treballadora Social de l’escola Sant Rafael, és la Coordinadora de la Comissió d’ Acollida
. Cita a l’alumne i a la seva família i/o tutors, pel primer dia i hora d’escola a Sant Rafael.
Elabora i facilita un protocol orientatiu del nou alumne, als professionals de serveis, direcció i tutoria informant sobre: dades generals personals  del nou alumne i dades concretes com escolaritat anterior, genograma familiar, aula o taller assignat i ruta de l’autobús escolar que li pertoca.

Els diferents professionals de serveis, són els encarregats d’acompanyar el nou alumne el 1r. dia de classe.
Per a cada alumne, un d’aquests professionals, és designat aleatòriament i seguint un criteri rotatori de selecció.
El professional va amb l’alumne "de visita" per tota l’escola. classes, tallers i diferents dependències, presentant a tot el personal que hi treballa, també a direcció, administració, salut escolar, cuina, recepció, aules de serveis i patis.

La Treballadora Social manté una entrevista amb la família, la finalitat de la mateixa és la d’intercanviar informació sobre l’escola, l’alumne i el seu entorn, i aclarir els possibles dubtes.

Davant del fet multicultural dels alumnes nouvinguts, el desconeixement de la llengua, dificulta la comunicació i es sol·licita un traductor per aquest primer dia d’escola, al Consell Comarcal del Tarragonès, servei de “Finestra Oberta”.