Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona Portada > Portada > CPEE Sant Rafael, Diputació de Tarragona

Titularitat pública

L’escola Sant Rafael és un centre públic de titularitat de la Diputació de Tarragona.

Diputació de Tarragona

Telèfon: 977-29-66-00

Servei d'Assistència al Ciutadà

Telèfon: 977-29-66-34

Unitat de Gestió de Centres

Telèfon: 977-23-56-57

La Diputació de Tarragona és un ens supralocal que dóna suport als municipis i a les comarques i que actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de generació de noves oportunitats.

En la seva missió,  la Diputació de Tarragona contribueix  a la qualitat de vida i benestar dels ciutadans en cooperació amb totes les administracions i amb altres agents socials.

En la seva visió la Diputació de Tarragona vol ser un àmbit impulsor de la millora de les condicions de vida de les persones del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 

Entre els seus valors destaquem la orientació cap a la persona: el ciutadà és el destinatari final de l’activitat de la corporació.

Per tot això una de les fites de la Diputació és tenir cura de les Escoles d’ Ensenyament Especial:

  • Escola d'Educació Especial Sant Jordi de Tortosa
  • Escola d'Educació Especial Alba de Reus
  • Escola d'Educació Especial Sant Rafael