Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > Comunitat Escolar > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Xarxa

Tots els centres educatius tenen relacions amb altres professionals externs del centre, però en el cas del nostre, pel fet de ser d'Educació Especial, aquesta xarxa de comunicació  encarà és molt més àmplia i heterogènia.

Per això l’escola  té una  especial cura en gestionar les relacions amb l’entorn, esdevenint una centralitat educativa i un generador d’aliances.

Comptem amb  espais i temps  de reflexió i coordinació, protocols i calendaris de comunicació, eines imprescindibles per assegurar un treball coherent, generalitzat i de qualitat amb els nostres alumnes.  El centre actua com un gestor de xarxes optimitzant els recursos de comunicació, col·laboració i coordinació existents, de manera que l'atenció als nostres alumnes es faci d’una manera integral.

En aquesta xarxa hi ha professionals diversos com: logopedes, psicòlegs, metges, mestres, psiquiatres, psicopedagogs, treballadors socials, educadors socials, educadors de carrer, treballadors familiars, mestres de suport, fisioterapeutes, pediatres, monitors, professors, empresaris, etc.

Una col·laboració molt important  que cal mencionar especialment és la de les empreses col·laboradores en les pràctiques dels nostres alumnes dels 6 Programes de Qualificació Professional Inicial, sense les quals no seria possible completar el programa formatiu que té una doble dimensió: continguts teòrics i aplicació pràctica d’aquestos

[+] Coneix els nostres aliats