Diputaciˇ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona
CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona Portada > Altres serveis > CPEE Sant Rafael, Diputaci├│ de Tarragona

Servei de menjador escolar

Com a particularitat rellevant hem de tenir en compte que els nostres alumnes no marxen a dinar a casa, dinen al centre i per tant l’horari escolar és molt més ampli per tothom. 
Es manté una oferta revaloritzada de les activitats complementàries i l'espai de migdia i menjador, tenint en compte el seu valor educatiu però sense obviar l’aspecte lúdic i de descans d’aquest horari no lectiu.

El servei de menjador  el gestiona una empresa de contractació externa.
Cal fer constar que el menjar és  elaborat a la mateixa cuina de l’escola. Els menús són planificats mensualment per un Servei de Nutrició i Dietètica, donant resposta a les recomanacions de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Sanidad. En el pla de menús es dóna compliment escrupolós de les freqüències de consum, posant especial èmfasi en la verdura, els llegums, el peix en formats assumibles en un menjador escolar, les guarnicions vegetals i les postres de fruita de temporada. També es segueixen les recomanacions de la dieta mediterrània.
També s’ha de dir que pels alumnes de religió musulmana  s’elabora un menú diferent per tal de respectar la prohibició que tenen de menjar carn de porc i els seus derivats.
També  es fan totes les adaptacions necessàries per aquells alumnes que per prescripció mèdica necessiten una dieta especial.
L’horari de menjador dels alumnes en diferents torns és  de 12,15h a 14,45h i aquest servei és  atès per mestres, tècnics i monitores i educadors del centre.
El servei de menjador també es considera una tasca educativa, per la qual cosa es fa una avaluació de comportament i hàbits. Trimestralment  es complimenten  per part dels professionals,  de  cadascun dels alumnes  i són   lliurats a les famílies  juntament amb els informes trimestrals  d’avaluació.      

Aquest servei és gratuït per les famílies i assumit pel pressupost que la Diputació de Tarragona assigna al nostre centre.

[+] Enllaç Scolarest