Diputaci de Tarragona

COMUNICAT IMPORTANT PREINSCRIPCIÓ 20/21

Benvolguda família,

Us informem que a partir del dilluns 18 de maig hi haurà ATENCIÓ TELEFÓNICA al centre en horari de 7.30h a 16.00h

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 20/21

Des del CPEE Sant Rafael us informem que el PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA pel curs 20/21 s’inicia el dilluns 1 de juny.

Podeu trucar al centre i agafarem les vostres dades de contacte, i tant aviat com ens sigui possible la Secretària del centre es posarà en contacte amb vosaltres i us donarem CITA PRÈVIA.


PER CONTINUAR CLIQUEU AL   Més

 

DOCUMENTACIÓ per formalitzar la preinscripció i matrícula:

Un cop ja tingueu la cita prèvia, heu de portar la següent documentació:

 

q  Original i còpia del Llibre de família.

q  IDALU de l’alumne/a (sol·licitar al centre de referència)

q  Original i còpia del DNI/NIE/PASSAPORT  de l’alumne/a i del pare i mare.

q  Original i còpia Carnet de vacunacions i/o certificat equivalent.

q  Original i còpia de la Tarja Sanitària.

q  Original i còpia del Carnet de Família nombrosa, si s’escau.

q  Original i còpia del Certificat de Disminució expedit per l’ICASS.

q  Original i còpia de la Llei de la Dependència, si escau.

q  Original de la documentació referent a la guarda i tutela de l’alumne/a, si escau.

q  1 foto de l’alumne/a mida carnet.

q  Altra documentació complementària: informes mèdics, al·lèrgies, medicació que pren (amb el permís per administrar-ho),..., si s’escau.

q  NUSS (Número Usuari de la Seguretat Social).OBLIGATORI dels 14 als 21 anys.

q  Resguard ingrés quota de l’AMPA (voluntari).

 

MESURES PREVENTIVES PER AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021

  • Només s’atendrà persones amb cita prèvia.
  • Preferiblement, ha de venir una sola persona a fer les gestions.
  • S’ha d’aportar la documentació preferiblement fotocopiada de casa i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
  • Es recomana portar bolígraf propi.
  • Es recomana l’entrada al centre amb mascareta i guants.
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
  • El centre garantirà l’ús de solució hidroalcohòlica a l’accedir al centre i el compliment en tot moment de la distància de seguretat entre persones, de 2 metres.
  • L’accés del públic al centre es limita als espais estrictament necessaris per a la presentació de les sol·licituds.
  • A l’interior del centre romandran únicament les persones que estiguin sent ateses, la resta esperarà el seu torn a l’exterior.

 

<< Tornar