Banner de la secció: Noticies

Categories

Som artistes, el nou projecte de creativitat

02/10/18
“Som artistes” és el treball per ambients dins del projecte Internivells a l’educació obligatòria.
Amb el treball per ambients creatius es pretén:
  • Descobrir i conèixer el propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
  • Observar, explorar i reflexionar sobre el seu entorn familiar, natural i social, mantenint una actitud de curiositat respecte d’això i un esperit crític, tenint en compte el nivell maduratiu dels infants.
  • Adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals i en l’organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes.
  • Desenvolupar les seves capacitats afectives i actuar cada cop amb més seguretat i confiança en si mateixos.
  • Relacionar-se positivament amb els altres establint una relació de confiança amb la tutora i els altres mestres que intervenen en el grup. Tenir una actitud de respecte i collaboració envers els altres.
Explorar, experimentar, imaginar i crear seran l’eix vertebrador del projecte. Ens acompanyeu?