Banner de la secció: Noticies

Categories

Expliquem la nostra experiència a estudiants del Grau de Mestre d’Educació Infantil

29/05/17
La deficiencia auditiva i els implants coclears formen part del programa de l’assignatura de Aspectes educatius i programes d’intervenció per l’alumnat amb discapacitat sensorial i motriu de la menció d’Atenció a la Diversitat del Grau de Mestre d’Educació Infantil del Campus Terres de l’Ebre.
Per tal de millorar el coneixement per part de l’alumnat de l’assignatura sobre aquesta temática, es va proposar a l’Andrea (alumna de l’escola) i Mohamed (exalumne del centre) de realitzar una  sessió de treball per poder respondre a les qüestions que tenien les alumnes sobre la seva experiència amb la sordesa i ús d’implants. En l’activitat també va participar la logopeda del centre, Laura Gómez,  aportant la part més educativa i d’intervenció en l’alumnat sord.
L’experiència va ser enriquidora per totes dues bandes i tant Mohamed com Andrea ja han mostrat les seves ganes de poder continuar compartint la seva experiència en propers cursos.