Verge del Roser i Sant Domènec

Catedral de Tarragona, altar del Roser. Verge del Roser, policromia de Garcianguera.

Tancar