Convent del Carme, carrer del Carme (Marededéu i Jesús portant la creu, 1993)

Convent del Carme, carrer del Carme. Marededéu

Tancar