Sant Albert Magne i Crucifix

Comunitat Catòlica Alemanya de Barcelona. A la façana: Sant Albert Magne, en bronze (1967); a la capella, Marededéu i Crucifix (1972)

Tancar