Sant Domènec

Catedral de Tarragona, altar del Roser. Sant Domènec, policromia de Garcianguera.

Tancar