Tales de Milet

Jardins de la Reconciliació, estany. Tales de Milet, en bronze daurat (1977). S’ha publicat que és un autoretrat de l’escultor

Tancar