Astrònoms

4/5 - Astrònoms

Data: 1967
Material/Tècnica: paper vegetal, aiguada, tinta
Dimensions: 65,5 x 49 cm
MAMT NIG: 2814