El bes de Judes

1/5 - El bes de Judes

Date: 1946-1949
Material/Technique: bronze, lost wax casting
Dimensions: 47,5 x 19,5 cm
MAMT NIG: 3453