Figures

5/5 - Figures

Data: 1970
Material/Tècnica: terra cuita, modelat
Dimensions: 59 x 28 x 14 cm
MAMT NIG: 3613