L'escultor

4/5 - L'escultor

Data: 1960-1970
Material/Tècnica: bronze, fosa a la cera perduda
Dimensions: 58 x 32 x 5 cm
MAMT NIG: 3506