Davallament

4/5 - Davallament

Data: 1955
Material/Tècnica: paper, tinta, aquarel.la
Dimensions: 19 x 29 cm
MAMT NIG: 1660