El bes de Judes

1/5 - El bes de Judes

Data: 1946-1949
Material/Tècnica: bronze, fosa a la cera perduda
Dimensions: 47,5 x 19,5 cm
MAMT NIG: 3453