Estilita

1/5 - Figura

Data: 1950
Material/Tècnica: paper, llapis grafit;
Dimensions: 27,7 x 21,7 cm;
MAMT NIG: 1536