a cura d'Enric Baixeras Sastre
signatura saumells

Saumells creà entorn de l’ésser, de la matèria, del cos i la figura humana i de grups humans. El seu missatge gira sobre la figura masculina. Homes madurs d’edats diverses; de poc greix, i vestits amb túniques fins als peus. La magresa i un abillament sobri els donen l’aire interessant, savi, superior, inviolable. Saumells mateix els posà els noms: apòstol, pensador, ecce homo, artista… Generalment els noms ens porten al tipus d’interpel·lació que sembla que ens adreci cada una d’aquestes figures.

Mirant-nos com mirava Sartre, Saumells ens veia, persona per persona, trasplantats al bell mig de la societat industrial; reduïts a mera funció; sofrents d’una passió inútil; presoners dins del marc de l’existència, rebels, i desesperançats de sortir-ne. Per això, en la seva condició d’artista (un del grup dels existencialistes cristians), es va sentir cridat a avisar-nos. Els seus personatges, poderosos com les ones escumejants, ens comuniquen una albor d’esperança i ens ofereixen un refugi.

© 2010 Museu d'Art Modern de Tarragona