La revista DERestaura és fruit d'una iniciativa d'alumnes del taller de restauració amb el suport dels professors de l'EAD Tortosa. El primer número es va presentar el curs acadèmic 2003-2004.

La publicació esdevé espai per a difusió d'actuacions puntuals del Centre, així com eina per a recollir actuacions d'interès col·lectiu que es fan fora del àmbit escolar en matèria de conservació i restauració.

Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa