La col·lecció CR és un monogràfic sobre conservació i restauració. El document és una extensa fitxa tècnica de peces conservades i restaurades des dels tallers de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

Objectes que han arribat al centre gràcies a la signatura de convenis de col·laboració amb entitats.

Cadascun dels tríptics mostra tot el procés de treball que s'ha realitzat al taller: estudi del context històric i artístic, composició i anàlisi químiques, estat de conservació, intervencions de conservació i restauració i recursos d'informació.


 
 

Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa