Publicacions
Documentar i divulgar l'activitat que es genera des del Centre és un altre dels objectius de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa.Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa