Tallers de Conservaci├│ i Restauraci├│ de B├ęns Culturals
Els tallers de Conservació-Restauració de Béns Culturals són uns espais educatius especialitzats de l'Escola d'Art i Disseny de Tortosa, que tenen per finalitat contribuir a vetllar, protegir, conservar i restaurar béns culturals dels municipis de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, propietat dels ajuntaments i altres ens locals, així com també els de la mateixa Diputació.
 
 
Els objectius són:
- Oferir un servei al territori en matèria de conservació i restauració de béns culturals d'acord amb la funció de la Diputació de prestar suport i assistència als municipis, sobretot els de menor capacitat econòmica i tècnica.
- Impartir una formació especialitzada en conservació i restauració de béns culturals, contribuint preferentment a la formació universitària en aquesta matèria.
- Crear i participar en projectes destinats al coneixement, la recerca i la intervenció en conservació i restauració del patrimoni autòcton dins l'àmbit estatal i europeu.
- Promoure la conservació del patrimoni cultural i la conscienciació social al respecte, mitjançant la difusió dels treballs realitzats als tallers especialitzats de l'Escola.
 
 
Destinataris:
Els destinataris que poden beneficiar-se de les accions dels Tallers de Conservació - Restauració, són la pròpia Diputació, els ajuntaments i altres ens locals de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, que siguin propietaris de béns patrimonials d'interès històric, documental, artístic, i cultural, i que no disposin de mitjans econòmics o tècnics especialitzats en la matèria, i prioritàriament els dels municipis més petits o mitjans. 
En segon terme, excepcionalment, també es poden beneficiar les entitats públiques i privades sense ànim de lucre, en funció de la rellevància del bé cultural, de la importància educativa que pot presentar per l'Escola poder dur a terme la intervenció de conservació i restauració, o altres circumstàncies aconsellables.

Galeria d'imatges
Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa