MATRÍCULA 3R TRIMESTRE 2017-2018

MATRÍCULA 3R TRIMESTRE 2017-2018
Podeu formalitzar la matrícula de manera presencial i/o telemàtica
 
 
1. PRESENCIAL
Horari de secretaria:

Matí: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h
Tarda: de dilluns a divendres de 15:30 a 19:30 h
 
Tel. 977 44 41 63
a/e: sec.eadtortosa@dipta.cat

2. TELEMÀTIC

Instruccions:

1. Descarregar el Pdf fent clic a l'enllaç:
MATRÍCULA
2. Obrir el Pdf amb el programa Acrobat i omplir els camps amb les dades personals
i el curs què esteu interessats (emplenar un formulari per curs)
3. Guardar el formulari
4. Enviar el formulari a l'adreça electrònica de secretaria: sec.eadtor@dipta.cat)
5. Rebre, des de secretaria, la confirmació de la recepció del document i les dades bancàries
per a realitzar el pagament de les taxes del curs
6. Enviar el justificant del pagament a sec.eadtor@dipta.cat o portar-lo a secretaria
abans de l'inici del curs (imprescindible per poder accedir a les classes)
 
 
3.  CALENDARI:
Monogràfics trimestrals: fins 13 d'abril de 2018
Monogràfics de curta durada: finalitza un dia abans del seu inici
 
 

 
Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa