Presentaci├│

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació  a Tortosa és un centre d’ensenyaments artístics amb una llarga experiència docent, des de l’any 1952, que ha anat evolucionant i adaptant-se a les demandes formatives i culturals pròpies del seu temps. Un espai d'ensenyament conformat per la personalitat de la pròpia ciutat i de les Terres de l'Ebre.

Ubicada al nucli antic de Tortosa, l'Escola ha esdevingut des dels seus inicis un espai de dinamització social i cultural de la ciutat i del territori, essent punt de trobada de tothom interessat en la formació artística.

Actualment el centre düu a terme tres funcions principals, totes elles educatives:

Ensenyament especialitzat en art i disseny.
Projectes culturals.
Conservació i restauració de béns culturals.

La proposta formativa és oberta a tothom, amb un ampli ventall de cursos d’aprenentatge tècnic, tant actual com tradicional, i d’experimentació creativa en temàtiques diversificades i especialitzades d'art: ceràmica, restauració, gravat, dibuix, fotografia, pintura, disseny gràfic que tenen un ressò social, cultural, artístic, i també una projecció de tipus professional. Els cursos de restauració de béns culturals, són exclusius al territori i no inclosos per la seva peculiaritat en cap altre pla d'estudis.

L'Escola és també equipament cultural i porta a terme una important tasca de difusió de la creació contemporània. El projecte es concreta mitjançant  l'organització d'exposicions de producció pròpia, la programació estable d'exposicions, els cicles de conferències temàtiques i altres activitats de dinamització cultural.


La conservació i restauració de béns culturals s'ha intensificat gràcies a la creació d'uns nous espais educatius destinats a contribuir a vetllar, protegir, conservar i restaurar béns culturals. La formació de restauració a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tortosa s'inicia el curs 1993-94.  L' excel·lent trajectòria de treball i  l'experiència docent han propiciat desenvolupar aquesta línia innovadora destinada a la conservació de patrimoni cultural del territori.

Som un equip de treball multidisciplinar: artistes, teòrics, tècnics, docents que us oferim la nostra experiència professional cada dia amb l'objectiu de formar, difondre cultura i vetllar pel patrimoni de les nostres terres.


Pl. Sant Joan,5 / tel. i fax 977 444 163 / eadtortosa@dipta.cat / 43500 Tortosa