>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

ACTUALITAT

Matrícula pel curs 2017-2018

Del 13 al 20 de juliol de 2017. Període de matrícula obert a tot els alumnes preinscrits admesos i als alumnes que promocionen a 2n curs o a Projecte Final.

Horari de secretaria: de 9 a 14 h.

Documentació general que cal portar:

> Dues fotografies mida carnet
> Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
> Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
> Fotocòpia targeta sanitària
> Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula:
> Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
> Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
> Original i fotocòpia de la notificació de l'ICAS del grau de discapacitat
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes


>> Enllaços d'interés

Més notícies [+]

 
> 13/07/2017
Matrícula curs 2017-2018
Alumnes nou accés i alumnes de 2n curs i Projecte Final. Del 13 al 20 de juliol de 2017. Horari de 9.00 a 14.00 h.
> 24/07/2017
Preinscripció extraordinària (vinculada a places vacants)
24 i 25 de juliol de 2017
Llista ordenada amb puntuacions i reclamacions 26 de juliol de 2017
> 27/07/2017
Matrícula extraordinària places vacants
27 i 28 de juliol de 2017
> 11/09/2017
Festiu Diada de Catalunya
Dilluns, 11 de setembre. No hi ha activitat escolar.
> 14/09/2017
Prova accés setembre - Part específica - Només cicles amb places vacants
Inscripció a la prova: de l'1 al 6 de setembre de 2017
Termini per aportar la documentació: 12 de setembre de 2017
Realització de la prova: 14 de setembre a les 9.30 h

Més actes [+]