>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

ACTUALITAT

Matrícula pel curs 2017-2018

Del 13 al 20 de juliol de 2017. Període de matrícula obert a tot els alumnes preinscrits admesos i als alumnes que promocionen a 2n curs o a Projecte Final.

Horari de secretaria: de 9 a 14 h.

Documentació general que cal portar:

> Dues fotografies mida carnet
> Fotocòpia 1r full llibreta d'estalvis (en cas de pagament fraccionat)
> Fotocòpia DNI/NIE/PASSAPORT
> Fotocòpia targeta sanitària
> Original i fotocòpia de la titulació d'accés o prova d'accés als estudis (resguard / certificat de notes / certificat prova d'accés)

Documentació específica per bonificacions de matrícula:
> Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa
> Original i fotocòpia de la darrera nòmina treballador Diputació
> Original i fotocòpia de la notificació de l'ICAS del grau de discapacitat
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes de violència de gènere
> Original i fotocòpia de l'informe de víctimes d'actes terroristes


>> Enllaços d'interés

Més notícies [+]

 
> 2017-09-18 11:54:42
Inici del curs 2017/2018
El proper dimarts dia 19 de setembre comença el curs escolar 2017/2018 a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona amb una presentació dirigida als alumnes nous a les 12.00 h. El dimecres 20 comencen les classes amb normalitat per a tots els alumnes, a les 9.00 h del matí i a les 15.00 h a la tarda.

Més actes [+]