>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

ACTUALITAT

Els alumnes d’Arts Aplicades al Mur presenten els processos i resultats del seu projecte ‘Va de circ’.

El divendres 2 de juny es presenta ‘Va de circ’ a Amposta, un projecte en el què alumnes de Fotografia i Arts aplicades al mur de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona han treballat en col·laboració de Cia Passabarret, una companyia de circ del territori coordinats pel professor Àlvar Calvet i la professora Sílvia Iturria. El projecte forma part del programa Hibridacions i Contextos.


Hibridacions i Contextos és un programa que s'organitza des de AcVic i que té la voluntat d’articular projectes en xarxa entre els centres o espais d’art i escoles o facultats d’art i disseny; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes, i properes en fites com són el foment de les relacions entre l’art, l’educació, el context i la connexió amb la societat.

El títol que rep aquest programa pretén orientar el com i en base a què s’articulen els projectes que s’hi despleguen. Mentre que el concepte d’hibridació ens remet a qüestions inter-, trans- o post- disciplinàries, el de context ens posiciona vers una localització concreta, una situació temporal específica i unes determinades interaccions socials que hi intervenen.

Hibridacions és una configuració més genèrica i comú a tots els projectes, mentre que el context queda especificat per cada una de les col·laboracions que s’hi porten a terme. Hibridacions i Contextos. Activa processos col·laboratius que es desenvolupen de manera anual en el període escolar que va de setembre a juny.

En aquest cas i seguin els paràmetres de la proposta: hibridar en algun espai o entitat del territori, els alumnes de pintura han interrelacionat el seu treball i interactuat amb els alumnes de segon curs de fotografia i amb la companyia de circ Passabaret de Valls.

Al llarg de l'any, alumnes de Pintura-Arts Aplicades al Mur i de Fotografia de l’EADT han realitzat diverses visites per a poder observar-hi les activitats que s’hi desenvolupen i alhora relacionar-se amb el món específic del circ. Tot i presentar-lo, el projecte encara no està acabat i es preveu una exposició a l’octubre en el mateix espai d’on han sorgit part de les idees desenvolupades a la proposta: la Circoteca de Passabarret a Valls.

En aquest projecte hi han anat col·laborant diferents persones i entitats com la artista Ana H. Del Amo que va realitzar un taller de 3 dies a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona.

Els alumnes de pintura i llurs processos han estat:
> Ania Bulyga, fa rodar un elements -que ella anomena cúpula del circ- ple de cintes per a fotografiar-ne el moviment. Cada cinta és seda, cada cinta és cos, cada cinta és llum, cada cinta és moviment.

> Núria Miró es vesteix de pallassa per a realitzar la seva acció pictòrica de la qual en deriva una obra de gran format. Art i acció, acció de procés i resultat testimonial com a obra.

> Morgana Àvila, pinta un escenari on hi col·loca un pinzell i ho fotografia: figura i fons. Treballa una hibridació a partir de dos elements que van i venen: el proposat (EL CIRC) i el que ella viu (LA PINTURA). Amb tot, acaba generant també una altra obra, un homenatge al circ a través d’una tarima que enalteix amb pa d’or, la part que hom no mira però per on se sustenta.

> Paula Martin, treballa el nomadisme de la gent del circ, fet que marca el seu projecte... el cel i l’univers li donen cos... el nas de pallasso esdevé món i l’ombra s’escampa. Amb un fos que simula  i una bola del món crea un decorat que li servirà per invertir processos i hibridar disciplines, la fotografia i la pintura, la pintura i el gravat, etc.

> Arantxa Nova, utilitza la pròpia pintura i uns elements per on aquesta s’ha expandit per a fotografiar-los. Les presentacions o col·locacions dels elements són diverses, com en el circ: una damunt de l’altra formant una columna o a la paret com a quadre: un cop més pintura i circ hibriden.

> Marta Garcia, troba una cadira i la utilitza com a metàfora i símbol. El circ aquí és cadira. El procés fotogràfic permet a aquesta autora anar cap a l’abstracció i endinsar-se en la utilització del collage que li permetrà jugar amb la geometria.

> Juan Carlos Juárez. A partir del fragment d'un cartell de circ, comença un procés on juga amb la forma i la desenvolupa i en crea banderins per a la festa. Aquesta obra li permetrà continuar treballant en un llarg procés de creació d’obres pictòriques de diversos formats on és planteja conceptes com el buit, el ple, l’absència, el record, etc. Juan Carlos estableix també un diàleg amb la fotografia d’un company del Cicle de Grau Superior de Fotografia que s’ha fixat en la passamaneria en forma de serrell d’una butaca rosa.

Horari d'actvitats organitzades per Lo Pati i Esardi per aquest divendres:
11 h - presentació de projectes. Recorregut pels diversos espais a la zona del Castell per acabar vora el riu (projecte Esardi/Lo Pati)
14:30 h - Dinar/debat/planificació intervenció artística a la Plaça de Lo Pati.
16 h - Acció artística al voltant de la temàtica de l'aigua i el Delta.
18 h - Comiat.

Més informació > http://hibridacions.net

Més notícies [+]

 
> 2017-09-18 11:54:42
Inici del curs 2017/2018
El proper dimarts dia 19 de setembre comença el curs escolar 2017/2018 a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona amb una presentació dirigida als alumnes nous a les 12.00 h. El dimecres 20 comencen les classes amb normalitat per a tots els alumnes, a les 9.00 h del matí i a les 15.00 h a la tarda.

Més actes [+]