>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Pràctiques en empreses

PRÀCTIQUES EN EMPRESA (FCT)

INTRODUCCIÓ

Què és la formació pràctica en centres de treball?
Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, en centres de treball, mitjançant un conveni de col·laboració
que subscriuen el centre docent i l’empresa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÉS INFORMACIÓ:
La formació pràctica en centres de treball (FPCT). Generalitat de Catalunya
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Què comporten les pràctiques per a l’alumnat?
El coneixement del món laboral i de l’empresa.
L'assoliment de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al món laboral.
L’acostament a la cultura de l’empresa.
L’experiència en el món laboral com a pas previ per a la primera ocupació.
L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.

Què ofereixen les pràctiques a l’empresa?
Captar futur personal qualificat.
Oferir l’accés del jove o de la jove estudiant a la seva primera ocupació.
Relacionar-se amb els centres docents.

Per a l’empresa el fet de tenir alumnes en pràctiques no suposa cap despesa econòmica ja que l’alumne no està realitzant un treball sinó una pràctica escolar d’aprenentatge, això suposa que no
hi ha remuneració econòmica i que l’assegurança escolar és la mesura de cobertura sanitària.

Durada i tutories de pràctiques

Joieria artística: 25 hores - Jèssica Bellí
Arts aplicades al mur (Pintura): 45 hores - Laura Casas
Fotografia: 280 hores - Manel Margalef
Gràfica Publicitària: 280 hores - Sergi Grau
Gràfica Interactiva: 280 hores - Bet Díez
I·lustració: 280 hores - Pep À. Mariné
Animació: 280 hores - Miquel Gómez

Coordinadors: Sergi Grau. Antoni Pallisé
Contacte: 977 21 12 53
sec.eadt@diputaciodetarragona.cat

Seguiment de la formació pràctica en centres de treball
Al centre docent: El coordinador/a de formació professional. Els tutors/es de pràctiques.
A l’empresa: Un tutor/a de l’empresa responsable de fer el seguiment amb el tutor/a de pràctiques.
Al Departament d’Ensenyament: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals s’encarrega d’autoritzar els convenis.

Assegurança
L’estada d’FPCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i
compleixi els requisits reglamentaris
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MÉS INFORMACIÓ SOBRE L’ASSEGURANÇA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA.
INSTRUCCIONS


Alumnes
L’alumnat s’ha de posar en contacte amb el tutor de pràctiques del seu cicle per tal que aquest li comuniqui quina empresa li ha estat assignada.
Un cop assignada l’empresa l’alumnat ha d’omplir el full d'alta d'alumne i la sol·licitud de conveni. Per garantir que les pràctiques es puguin realitzar dins el curs lectiu aquests dos formularis s'han d'omplir, pels alumnes de 1r abans del 30 de juny, i pels alumnes de 2n abans del 30 d'abril.
-----------------------------------------------------------------------
FORMULARI FULL D’ALTA D’ALUMNE
-----------------------------------------------------------------------
FORMULARI SOL·LICITUD DE CONVENI
-----------------------------------------------------------------------
L’alumnat ha de fer constar l’horari: màxim 4 hores diàries i de màxim 20 hores setmanals (de dilluns a divendres i de setembre a juliol). Per poder realitzar més hores diàries o setmanals, i per realitzar les pràctiques en cap de setmana s’ha de tramitar una sol·licitud.

· Els alumnes de 1r curs no poden iniciar les pràctiques fins el 15 de març.
· Els alumnes de 2n curs poden realitzar les pràctiques durant tot el curs.
· Les pràctiques han de finalitzar abans del 31 de juliol, cas de no ser així s'ha de fer un nou conveni a partir del setembre.

NOTA: LES PRÀCTIQUES NO ES PODEN INICIAR SENSE EL CONVENI GESTIONAT.

Empreses

L'alumne ha d’omplir aquest formulari en cas que sigui el primer cop
que l'empresa col·labori amb les pràctiques d’empresa de l’EADT:
-----------------------------------------------------------------------
FORMULARI ALTA EMPRESA
-----------------------------------------------------------------------
Un cop enviat:
1. El Coordinador d’FPCT o els tutors de l’especialitat començarà el procés d’homologació.
2. Gestió del Conveni i elaboració del Pla de Pràctiques.
3. Un cop gestionat el Conveni l’alumnat el recollirà i el signarà, el signarà l'empresa i es retornarà al centre per poder iniciar les pràctiques a l’empresa.

SEGUIMENT TELEMÀTIC

Gestió del Conveni

Recepció de correus un cop gestionat el conveni

1 PRIMER CORREU. EADT
amb el títol: CONVENI GESTIONAT.
Informant que el conveni està gestionat

2 SEGON CORREU. CAMBRESCAT
amb títol ACCÉS AL QUADERN DE PRÀCTIQUES TELEMÀTIC.
Conté la clau d’accés al quadern i al manual.

3 TERCER CORREU. EADT
amb el títol: CONVENI SIGNAT.
Informant que podeu passar a recollir els papers a la recepció del centre.

Tres còpies del conveni
El Conveni i el Pla de Pràctiques l’ha de signar l’empresa, l’alumne i l’escola per triplicat.
Una còpia és per l’empresa, l’altra per l’alumne i l’última per la secretaria del centre.
La còpia ha d’estar al centre abans d’iniciar les pràctiques.


Seguiment de les pràctiques telemàticament

Enllaç per fer el seguiment telemàtic:
-----------------------------------------------------------------------
Professorat
https://www.empresaiformacio.org/sBid
-----------------------------------------------------------------------
Alumnat
https://apps.cambrescat.es:8003/sBidAlumne/
-----------------------------------------------------------------------
MANUALS EN XARXA PER
ALS ALUMNES I PROFESSORS DE L’EADT
WWW.ISSUU.COM/EADTPRACTIQUES
-----------------------------------------------------------------------

Un cop iniciades les pràctiques

Activitat diària: pàgina “AGENDA” i “calendari”.
Apareixen els dies marcats on consignareu el temps dedicat a cada activitat.
(Pot haver-hi activitats sense dedicació).

Absències: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “absències”. Introduir l’absència.

Informes mensuals: pàgina “agenda” i “operacions”.
Apareix la icona “informe periòdic”. Heu de complimentar els informes valorant les activitats realitzades. L’heu d’imprimir i portar-la al tutor de l’empresa que la signarà i segellarà (si hi està d’acord).
Un cop signada i segellada pel tutor de l’empresa l’heu d’entregar al tutor de l’Escola a la secretaria.

Enquesta final:
Es realitza un cop finalitzades les pràctiques i és imprescindible per validar-les.
Un cop realitzada heu de comunicar al tutor de pràctiques que ja heu finalitzat.

EXEMPCIONS DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES

1. L’alumne que estigui interessat en obtenir l’exempció de pràctiques en empreses ha de comprovar al quadre d’exempcions si el seu cas està previst.
-----------------------------------------------------------------------
QUADRE D’EXEMPCIONS
-----------------------------------------------------------------------
2. Si el seu cas està previst ha de complimentar la instància d'exempció i presentar a consergeria tota la documentació que demana el quadre d’exempcions.
-----------------------------------------------------------------------
INSTÀNCIA D'EXEMPCIÓ
-----------------------------------------------------------------------
3. Si algun cas no es troba en el quadre d’exempcions del punt 1, l’alumnat es podrà adreçar a secretaria i omplir una instància sol·licitant a la direcció de l’escola l’exempció de les pràctiques. La direcció resoldrà si concedeix aquesta exempció.

 

Normativa