>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Oferta formativa

 

Cicles Formatius de Grau Superior

A l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona s'ofereixen cicles formatius i cursos monogràfics:

› Animació

Aquest cicle està orientat a formar professionals amb capacitat per desenvolupar les fases de preproducció, producció i postproducció de qualsevol peça audiovisual.
Els professionals de l'animació estan capacitats per realitzar les següents tasques:
› Crear, gestionar i supervisar projectes audiovisuals d'animació.
› Aplicar tècniques d'animació a qualsevol projecte gràfic, artístic, publicitari i/o de ficció.
› Incorporar moviment als elements que conformen un peça de comunicació visual.

› Gràfica interactiva

Aquest cicle capacita per exercir de manera professional en el món del multimèdia interactiu realitzant activitats relacionades amb la conceptualització i planificació dels projectes interactius amb noves tecnologies.
La competència general d'aquest títol consisteix a desenvolupar projectes de gràfica interactiva aplicats a diferents àmbits: disseny i desenvolupament web, producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

› Arts aplicades al mur

Aquest cicle capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de diferents tècniques artístiques per dur a terme projectes relacionats amb l'entorn pictòric i mural, a més d'experimentar nous procediments i materials.
En aquest cicle s'aprofundeix dins el món de la creació i producció d'obres pictòriques en tota mena de materials i suports, tant tradicionals com tecnològics, en la reproducció i creació d'obres, així com en instal·lacions artístiques, escenografies, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió.

› Joieria artística

La joieria s'entén com a mitjà d'expressió artística, una manera de creació i comunicació integrada en els corrents de l'art i el disseny contemporanis.
La joia és una forma d'ornamentació corporal que reflecteix i perllonga la personalitat de l'individu que la porta, establint un vincle de comprensió, complicitat i afinitat amb el seu creador.
Aquest cicle té com a finalitat formar professionals capaços de dissenyar i elaborar joies utilitzant els procediments propis de l'ofici.

› Il·lustració

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals de la il·lustració capaços de generar imatges aplicables a diferents àrees: món editorial, material didàctic, premsa, publicitat i disseny gràfic.
Els estudis capaciten per:
› Realitzar il·lustracions originals adreçades a diferents àmbits: ciència, tècnica, arquitectura, interiorisme, moda, publicitat, productes, editorial i premsa.
› Dominar les tècniques tradicionals i informàtiques i aplicar els treballs a mitjans interactius, impresos i desplegables.

› Fotografia

Aquest cicle proporciona una formació que permet expressar-se mitjançant el llenguatge fotogràfic, desenvolupar les funcions tècniques, expressives i operatives de la fotografia, conèixer els estris i els mitjans materials.
Amb aquesta formació l'alumne es pot introduir en el món dels serveis, equipaments i distribució d'equips fotogràfics, en la producció de material d'audiovisuals, en el món de la publicitat i comunicació, en el camp de la moda, en el món editorial, la indústria en general, en laboratoris industrials de fotografia i cinematografia, etc.

› Gràfica publicitària

Aquest cicle ofereix una formació global en les següents àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració.
Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de comunicació visual desenvolupant totes les aplicacions necessàries que garanteixen l'assoliment dels objectius plantejats a l'inici de qualsevol encàrrec de comunicació visual.

   
 

Crusos monogràfics

Ceràmica

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que es volen iniciar en el coneixement i l’aprenentatge de la ceràmica, així com als qui volen ampliar la seva formació i desenvolupar la seva capacitat artística.

Gravat

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que es volen iniciar en el procés creatiu, mitjançant els coneixement del gravat, els materials i l’aprenentatge de les seves respectives tècniques.

Curs oficial de preparació per a les proves d'accés

Aquest curs està dirigit a aquelles persones que  volen accedir als Cicles Formatius de Grau Superior en Arts Plàstiques i Disseny i que es vulguin preparar per a les corresponents proves d'accés.

   
   
   

 

 


 

Estudis