>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Cicle Formatiu de Grau Superior

ARTS APLICADES AL MUR (arts visuals)

1r i 2n curs, 15 places per curs. Les activitats lectives són al matí. Pràctiques en empresa obligatòries i en acabar el 2n curs, realització del Projecte Final.

Aquest cicle capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques d’aquesta especialitat, dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural, a més d’experimentar nous procediments i materials i valorar les propostes de treball considerant els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics.
Amb això es pot aprofundir dins el món de la creació i producció d’obres pictòriques en tota mena de materials i suports, en la reproducció i recreació d’obres, en les instal.lacions artístiques, com les escenografies attrezzo i la ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.
Treballar en equipaments i complements de l’espai urbà, muntatges per a exposicions, museus, fires, congressos, activitats socioculturals, edificis públics i privats, centres religiosos i espais comercials, també en l’espai natural.
Ornamentació, renovació, manteniment i rehabilitació del medi arquitetònic i del patrimoni en l’àmbit de les arts al mur, en la difusió i gestió d’obra artística i en la formació i l’assessorament artisticotècnic.

Mòduls 1r curs

HISTÒRIA DE LES ARTS APLICADES AL MUR


TALLER DE PINTURA ORNAMENTAL


REVESTIMENTS CERÀMICS, ESTUCS I ESGRAFIATS


DIBUIX ARTÍSTIC I PROJECTES (I)


TALLER D'EXPRESSIÓ DEL LLENGUATGE PICTÒRIC (I)


EXPRESSIONS D'AVANTGUARDA (I)

 

Mòduls 2n curs

TALLER D'EXPRESSIÓ DEL LLENGUATGE PICTÒRIC (II)


HISTÒRIA DE LES ARTS CONTEMPORÀNIES


MITJANS AUDIOVISUALS


METODOLOGIA I GESTIÓ D'OBRA


EXPRESSIONS D'AVANTGUARDA (II)


TALLER DE VITRALLS


DIBUIX ARTÍSTIC I PROJECTES (II)


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

 

 

Estudis