>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Cicle Formatiu de Grau Superior

JOIERIA ARTÍSTICA

1r i 2n curs, 15 places per curs.
Les activitats lectives són al matí.
Pràctiques en empresa obligatòries i en acabar el 2n curs,
realització del Projecte Final.

La joieria s’entén com a mitjà d’expressió artística, una manera de creació i comunicació integrada en els corrents de l’art i el disseny contemporanis. La joia és una forma d’ornamentació corporal que reflecteix i perllonga la personalitat de l’individu que la porta, establint un vincle de comprensió, complicitat i afinitat amb el seu creador.
L’ensenyament d’aquesta especialitat comporta el desenvolupament artístic de l’alumne i l’aprenentatge de les tècniques necessàries de preparació per a un futur professional. Aquest cicle té com a finalitat formar professional capaços de dissenyar i elaborar joies utilitzant els procediments propis de l’ofici.
La formació serà àmplia i completa, els ha de proporcionar un bon nivell artístic i tecnològic que els permet realitzar amb eficàcia tot tipus de peces de joieria, inserint-los amb qualificació en l’àmbit de la joieria d’art.

Mòduls 1r curs


MODELAT I MAQUETISME


DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR


PROJECTES DE JOIERIA (I)


TALLER DE JOIERIA (I)


DIBUIX TÈCNIC (I)


HISTÒRIA DE L'ORFEBRERIA


Mòduls 2n curs


PROJECTES DE JOIERIA (II)


TALLER DE JOIERIA (I)I


DIBUIX TÈCNIC (II)


DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR


ANÀLISI DE L'OBRA ARTÍSTICA


FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL


 

Estudis