>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Cicle Formatiu de Grau Superior

GRÀFICA PUBLICITÀRIA

/houmuni/web/eadt/galprojectes/index.php?CATEGORY2=766Aquest cicle ofereix una formació global en les següents àrees del disseny gràfic: imatge corporativa, cartellisme, disseny editorial, publicitat, senyalística, packaging i il·lustració.
Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de comunicació visual desenvolupant totes les aplicacions necessàries que garanteixen l’assoliment dels objectius plantejats a l’inici de qualsevol encàrrec de comunicació visual.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
› Disseny, organització i gestió de projectes de la indústria gràfica.
› Direcció d’art.
› Direcció creativa.
› Preparació d’arts finals per imprimir-les correctament.
› Grafista expert/a en la selecció i ús de recursos tipogràfics, cal·ligràfics i de retolació manual per a diferents aplicacions.
› Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció.

Mòduls 1r curs
› Fonaments de la representació i expressió visual
› Fonaments del disseny gràfic
› Fotografia
› Història de la imatge publicitària
› Mitjans informàtics
› Projectes de gràfica publicitària
› Teoria de la imatge
› Tipografia

Mòduls 2n curs
› Projectes de gràfica publicitària II
› Tipografia II
› Fotografia II
› Formació i orientació laboral
› Teoria de la publicitat i marketing
› Llenguatge i tecnologia audiovisual
› Projecte integrat

› ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA
› 2 CURSOS
+ INFORMACIÓ: 977 211 253
+ informació

 

Estudis