>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Cicel formatiu de Grau Superior

GRÀFICA INTERACTIVA

Aquest cicle capacita per exercir de manera professional en el món del multimèdia interactiu realitzant activitats relacionades amb la conceptualització i planificació dels projectes interactius amb noves tecnologies.
La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar projectes de gràfica interactiva aplicats a diferents àmbits: disseny i desenvolupament web, producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir al món laboral, per dur a terme tasques com ara les següents:
› Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.
› Disseny i desenvolupament web.
› Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d’interfícies.
› Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.
› Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.
› Fonaments de la representació i expressió visual
› Interficies gràfiques d’usuari
› Fotografia
› Història de la gràfica interactiva
› Mitjans informàtics
› Projectes de gràfica interactiva
› Teoria de la imatge
› Recursos gràfics i tipogràfics
› Formació i orientació laboral
› Llenguatge de programació
› Llenguatge i tecnologia audiovisual
› Projecte integrat
› ESCOLA D’ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ A TARRAGONA
› 2 CURSOS
+ INFORMACIÓ: 977 211 253

 

Estudis