>> ACTUALITAT >> ESCOLA >> OFERTA FORMATIVA >> SECRETARIA >> GALERIA

Borsa de treball

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de treball de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona per part d'alumnes que han cursat els seus estudis al centre

Dades del sol·licitant

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d’aquest formulari, seran objecte de tractament i s’incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, amb domicili a la Carretera deValls s/n, de Tarragona.

Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d’oposició, d’accés , de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (a l’adreça postal assenyalada). Omplint degudament aquesta butlleta s’entén que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades. Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada Llei orgànica.
 

AGENDA

Més actes [+]