Equip directiu:
Director: Joaquim Vilafranca Pijoan
Cap d'Estudis: Pilar Bruned Gil
Secretari acadèmic: Xavier Monje Margelí

Claustre de professors:
Alèxia Buyó Aragonés Graduada en Arts plàstiques
Janet Fortuny González Diplomada en Disseny
Pere Folch Piqué Graduat en Arts plàstiques
Joan Rom Sedó Llicenciat en Belles Arts
Jordi Bergadà Masquef Arquitecte
Xavier Monje Margelí Arquitecte
Jordi Alentorn Domènech Tècnic especialista en delineació
Joaquim Zaragoza Anglès Llicenciat en Dret
Juanjo Ucha Alfaro Tècnic especialista en edició de video
Joaquim Vilafranca Pijoan Arquitecte
Pilar Bruned Gil Llicenciada en Història de l’Art
Nacho Álvarez Martínez Arquitecte
Lídia Porcar Tabernero Llicenciada en Belles Arts  
Anna Gispert Giménez Llicenciada en Belles Arts  

Coordinacions:
Coordinació P.I.D.O.D. : Jordi Bergadà Masquef
Coordinació A.E. : Nacho Álvarez Martínez
Coordinació Infografia 3D
Lídia Porcar Tabernero
Coordinació Practiques a empresa: Nacho Álvarez Martínez
Coordinació Informàtica: Jordi Alentorn Domènech

Tutories:
Tutoria de 1r Curs PIDOD.: Jordi Bergadà Masquef
Tutoria de 1r Curs AE: Alèxia Buyó Aragonés
Tutoria de 2n Curs PIDOD: Xavier Monje Margelí
Tutoria de 2n Curs AE: Nacho Álvarez Martínez
Tutoria de 1r i 2n Curs Infografia 3D: Lídia Porcar Tabernero
Tutoria PFC PIDOD:

Xavier Monje Margelí

Tutoria PFC 3x2:
Jordi Bergadà Masquef
Tutoria PFC AE: Nacho Álvarez Martínez
Consell escolar:
Joan Olivella Ricard
Representant Diputació de Tarragona
Jordi Bergadà Masquef Representant sector professors
Janet Fortuny González Representant sector professors
Pere Folch Piqué Representant sector professors
Joan Rom Sedó Representant sector professors
Paula Barrera Galan
Representant sector alumnes
Maria Vallespí Delasierra
Representant sector alumnes
Miriam Duro López
Representant sector alumnes
Cristina Sanjosé Campos
Representant sector alumnes
Teresa de la Fuente González  Representant sector PAS
Silvia Parés Ribé Representant Ajuntament de Reus
Xavier Monje Margelí Secretari acadèmic
Pilar Bruned Gil Cap d’estudis
Joaquim Vilafranca Pijoan Director

Personal d’administració i serveis
Remei Belda Ferri
Encarregada d’administració
Teresa de la Fuente González Auxiliar d’administració
Dolors Esquinas Guardia Consergeria
Alexandra Nieto Torres Consergeria

Representant sindical
Pilar Bruned Gil

Representant a la Coordinadora d’escoles d’art de titularitat pública
Joaquim Vilafranca Pijoan

Representant al Consell Escolar Municipal
Joaquim Vilafranca Pijoan


Galeria de fotos


Troban's a...


Les nostres dadesc/ del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 318 750
Tel./Fax. 977 318 451
sec.eadr@dipta.cat

Disseny web