23/01/2018

Proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, grau superior

Proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, grau superior

Curs 2018-2019

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/

 

El Departament d'Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny. La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

 

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Sol·licitud d'exempcions de la part específica: fins al 12 de març de 2018

Inscripció a la prova: del 13 de març (a partir de les 9 h) fins al 22 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 23 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Documentació justificativa de necessitats específiques: entre el 13 i el 28 de març de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril de 2018

Presentació de la documentació al centre: 20, 23 i 24 d’abril de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 26 d’abril de 2018

Realització de la prova:

Part comuna: 16 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16:00 h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18:00 h Descans

18:30-20:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part específica: 17 de maig de 2018

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants

16:00-19:00 h Part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 29 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 30 de maig fins a l'1 de juny de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 5 de juny de 2018

 

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Inscripció a la prova: no més tard de les 12 h del 22 de maig de 2018, al centre triat en el moment de la inscripció

Llista d'admesos i exclosos: 23 de maig de 2018

Realització de la prova: 24 de maig de 2018

Verificació de la identitat dels aspirants: 9:00 h

Part comuna: 9:30 h

Part específica: 16:00 h

 

Convocatòria extraordinària (només part específica)

Sol·licitud d'exempcions: fins al 2 de maig de 2018

Inscripció a la prova: del 4 de juny (a partir de les 9 h) fins al 8 de juny de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 12 de juny de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 13 al 15 de juny de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Documentació justificativa de necessitats específiques: fins al 8 de juny de 2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos: no més tard del 19 de juny de 2018

Realització de la prova: 21 de juny de 2018

9:00 h Verificació de la identitat dels aspirants

9:30-12:30 h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals: a partir del 26 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: del 27 al 29 de juny de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: a partir del 2 de juliol de 2018

 

Convocatòria de setembre (només part específica)

Inscripció a la prova: del 3 al 7 de setembre de 2018

Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2018

Presentació de la documentació al centre: del 12 al 14 de setembre de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Documentació justificativa de necessitats específiques: fins al 28 de juny de 2018

Sol·licitud d'exempcions: fins al 28 de juny de 2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 18 de setembre de 2018

Realització de la prova: 19 de setembre de 2018 (a les 9:30 h)

Qualificacions provisionals: 21 de setembre de 2018

Termini per presentar reclamacions al centre: 24, 26 i 27 de setembre de 2018 (en horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives: 28 de setembre de 2018Galeria de fotos


Troban's a...


Les nostres dadesc/ del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 318 750
Tel./Fax. 977 318 451
sec.eadr@dipta.cat

Disseny web