Aules


Aules teòriques i de disseny

L’Escola compta amb quatre aules de disseny on es desenvolupen els mòduls pràctics i teòrico-pràctics dels cicles formatius. Totes les aules estan dotades del equipament audiovisual i informàtic necessari i les taules de treball estan dotades de connexió elèctrica per la connexió dels ordinadors dels alumnes.


Aules d'informàtica

Per tal d’impartir les matèries de mitjans informàtics i audiovisuals així com el dibuix tècnic informatitzat, es disposa de dues aules d’informàtica amb la dotació d’ordenadors adequada als estudis i suficient per permetre un ús individual per part dels alumnes.
Una de les esmentades aules està equipada amb 17 equips PC i l’altra amb 17 equips Mac.

Les dues aules estan dotades amb impressores i resten a disposició lliure dels alumnes (quan no estan en ús lectiu) per tal de completar ja sense professor, els coneixements pràctics d’informàtica o els treballs en curs en d’altres matèries que precisin d’aquestes eines.Galeria de fotos


Troban's a...


Les nostres dadesc/ del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 318 750
Tel./Fax. 977 318 451
sec.eadr@dipta.cat

Disseny web