Monogràfics

Consulta l'oferta formativa 2017/18 en cursos de formació i en cursos monogràfics.

 

Els Cursos de Formació són cursos extensius de matèries concretes amb l'objectiu d'aprofundir en les diferents disciplines artístiques. Entre 45h i 180h en una o dues sessions setmanals aproximadament durant 7 mesos.

 

Mentre que, els Cursos Monogràfics són cursos intensius de matèries concretes amb l'objectiu d'iniciar-se en disciplines especialitzades. Entre 45h i 60h en una o dues sessions setmanals en aproximadament 2 mesos.

 

 Llibret de cursos monogràfics

CURSOS MONOGRÀFICS 2017-18
 
FOTOGRAFIA DIGITAL
Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de creació mitjançant la fotografia i les eines informàtiques més esteses en l’actualitat respecte a la recreació fotogràfica. El programa Photoshop és l’eina bàsica del curs per tal d’arribar a l’adquisició dels coneixements estètics formals i conceptuals, i a l’endinsament per part de l’alumne en el procés creatiu en el món de la fotografia.
Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de la creació fotogràfica.
PROFESSORA
Anna Gispert Giménez
Llicenciada en Belles Arts.
Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
DURADA
42 hores
HORARI
Dilluns de 16.00h a 19.00h
DATA INICI
9 octubre de 2017
DATA FINAL 
22 de gener de 2018
PREU
78,96€
 
INICIACIÓ A L’ART CAL·LIGRÀFIC: LETTERING
Aquest curs donarà a conèixer la història de la cal·ligrafia d’una manera molt gràfica a mode de contextualitzar les diferents tipologies d’escriptura. L’educació del traç es materialitzarà amb la pràctica del mini projecte de cada alfabet.
Adreçat a tots els alumnes que estiguin interessats en el món cal·ligràfic i que vulguin fer servir aquesta eina com a base per a creacions de tipus artístic.
PROFESSOR/A
Janet Fortuny
Dissenyadora gràfica
DURADA
132 hores
HORARI
Dimarts i dijous de 10.00h a 12.00h
DATA INICI
3 d'octubre de 2017
DATA FINAL
31 de maig de 2018
PREU
223,08 €
 
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS*
En aquest curs s’imparteixen classes a nivell bàsic de dibuix artístic, dibuix tècnic i volum adaptades a les proves d’accés (part específica) del Cicles Formatius d'Arts Plàstiques i Disseny.
Adreçat a alumnes que vulguin tenir les nocions bàsiques a l’hora de fer les proves d’accés.
(*) Cada curs preparatori té els mateixos continguts curriculars.
PROFESSORS
Anna Gispert, Nacho Álvarez Martínez i Pere Folch.
DURADA
74,3 hores
HORARI
Dimarts de 17.30h a 21h
Dijous de 18.30h a 20.30h
PREU
127,90 €
(Grup A)
DATA INICI 5 d’octubre de 2017 / DATA FINAL 25 de gener de 2018
(Grup B)
DATA INICI 30 de gener de 2018 / DATA FINAL 15 de maig de 2017
 
CURSOS DE FORMACIÓ 2017-2018
PINTURA DE CREACIÓ
Aquest curs té com objectiu desenvolupar la capacitat per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques, per dur a terme projectes relacionats amb l’entorn pictòric i mural, experimentar nous procediments i materials. Així com assolir els coneixements necessaris per poder dur a terme la seva obra.
Adreçat a alumnes amb coneixements específics de pintura. Cal entrevistar-se amb l’alumne per tal d’avaluar si el curs és adequat a les seves expectatives.
PROFESSOR
Joan Rom
Llicenciat en Belles Arts
DURADA
150 hores
HORARI
Dimarts de 16.30h a 19.00h
Dijous de 16.30h a 19.00h
DATA INICI
3 d’octubre de 2017
DATA FINAL
25 de maig de 2018
PREU
253,50 €
 
ART I CULTURA VISUAL - laboratori del paisatge
Espai de recerca i creació que, a través de l’experiència pictòrica, desenvolupa diferents tècniques i conceptes artístics contemporanis, respectant les individualitats creatives i aprofundint en els trets expressius de cadascun dels participants.
Adreçat a totes les persones interessades en l’art contemporani que desitgin ampliar coneixements pràctics i conceptuals en els diferents mitjans d’expressió artística.
PROFESSORA
Lídia Porcar
Llicenciada en Belles Arts
DURADA
116 h.
HORARI
Dilluns de 10.00h a 12.00h
Divendres de 10.00h a 12.00h
DATA INICI
2 d’octubre de 2017
DATA FINAL
28 de maig de 2018
PREU
196,04 €

INICIACIÓ A LA PINTURA
Aquest curs iniciarà als alumnes els coneixements bàsics de la pintura en les seves diferents tècniques i procediments amb l’objectiu d’adquirir coneixements teòrics, tècnics, estètics i conceptuals en l’àmbit de la pintura i la finalitat que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
Adreçat a alumnes interessats en iniciar-se en el món de les diferents tècniques pictòriques (no cal tenir coneixements previs de pintura o dibuix).
PROFESSOR
Pere Folch
Graduat en Arts Plàstiques
DURADA
116 hores
HORARI
Dilluns de 16.30h a 18.30h
Dimecres de 16.30h a 18.30h
DATA INICI
2 d’octubre de 2017
DATA FINAL
30 de maig de 2018
PREU
196,04 €
 
HISTÒRIA DE L’ART
Aquest curs de formació proposa a l’alumne l’estudi i l’anàlisi de diferents períodes o corrents artístiques, obres d’art i artistes.
Adreçat a alumnes que vulguin iniciar-se o aprofundir en els coneixements de la Història de l’Art
PROFESSORA
Pilar Bruned
Llicenciada en Història de l’Art
DURADA
29 hores
HORARI
Dijous de 19.00h a 20.00h
DATA INICI
5 d’octubre de 2017
DATA FINAL
31 de maig de 2018
PREU
54,52 €

TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES D’ESTAMPACIÓ
Aquest curs iniciarà als alumnes els coneixements del gravat I el dibuix amb l’objectiu d’adquirir coneixements tècnics, estètics, formals i conceptuals a l’àmbit del gravat i altres sistemes d’estampació, amb la finalitat que l’alumne/a comprengui el procés creatiu.
A més de desenvolupar i impulsar les capacitats visuals i creatives. Estimulant i reafirmant el seu propi llenguatge creatiu. Adreçat a alumnes que vulguin aprendre les tècniques del gravat i altres tècniques artístiques relacionades amb ell.
PROFESSOR
Pere Folch
Graduat en Arts Plàstiques
DURADA
73 hores
HORARI
Divendres de 16.00h a 18.30h
DATA INICI
3 d’octubre de 2017
DATA FINAL
25 de maig de 2018
PREU
121,68 €
 
DIBUIX DE MODEL DEL NATURAL
Aquest curs proposa a l’alumne la representació mitjançant el dibuix realista per tal de desenvolupar les seves capacitats perceptives en relació a l’espai, el contorn, les relacions i l’articulació entre les diverses parts de la figura, el volum, la llum i l’ombra.
Adreçat a alumnes amb habilitat adquirida que vulguin consolidar les nocions bàsiques per tal d’ampliar els seus recursos expressius o aprofundir amb les diferents formes de representació.
PROFESSOR
Joan Rom
Llicenciat en Belles Arts
(Grup A)
DATA INICI
6 d’octubre de 2017
DATA FINAL
25 de maig de 2018
DURADA
42 h.
HORARI
Divendres de 16,00h a 17,30h
PREU
78,96 €
(Grup B)
DATA INICI
6 d’octubre de 2017
DATA FINAL
25 de maig de 2018
DURADA
42 h.
HORARI
Divendres de 17,30h a 19,00h
PREU
78,96 €

 
CURS PACK ADOBE
Aquest curs vol donar resposta a les necessitats actuals de disseny; mitjançant el software de disseny i composició, retoc fotogràfic i web.
Adreçat a alumnes que desitgin obtenir coneixements de software de creació i disseny d'Adobe
PROFESSORA
Anna Gispert Giménez
Llicenciada en Belles Arts.
Especialitat en Disseny Gràfic i Imatge.
DURADA
42 hores
HORARI
Dilluns de 16.00h a 19.00h
DATA INICI
29 de gener de 2018
DATA FINAL 
28 de maig de 2018
PREU
78,96€

Galeria de fotos


Troban's a...


Les nostres dadesc/ del Vent, 6
43201 Reus
Tel. 977 318 750
Tel./Fax. 977 318 451
sec.eadr@dipta.cat

Disseny web