Et trobes a:   Portada > Sobre el web > Avís legal

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i tot altre material en qualsevol altre format són propietat de la Diputació de Tarragona i dels ens de gestió que hi estan vinculats, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la Diputació. Tot aquest material està sota l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els titulars es reserven les accions oportunes per restituir els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts. L’accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es tingui autorització expressa i per escrit de la Diputació de Tarragona.
 • ALTANET, costadaurada, BASE, OASI i TINET són marques legalment registrades. En queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció sense l’autorització prèvia i per escrit de la Diputació. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de la Diputació de Tarragona i dels ens de gestió vinculats que apareguin en el web o sobre els quals es doni informació.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il•lícites o il•legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Tarragona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Tarragona no serà responsable de l’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 • La Diputació de Tarragona acomplirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat.
 • Les comunicacions que faci l’usuari del web que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació “securitzat”, establert amb l’objectiu de garantir, en la mesura que pugui, la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris. Aquest sistema criptografia la informació transmesa entre l’usuari i la Diputació. L’usuari pot verificar si es troba en un “entorn segur” comprovant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior de la pantalla, d’una clau o d’altres símbols que el seu navegador mostrarà. Consulteu l’ajuda del navegador que s’utilitza per comprovar que esteu en un “entorn segur”.
 • Els interessats poden exercir, en qualsevol moment, els seus drets d’oposició, d’accés, de rectificació i de cancel·lació adreçant un escrit a la Diputació de Tarragona (passeig de Sant Antoni, 100 – 43003 Tarragona) o enviant un correu electrònic a l’adreça protecciodades@diputaciodetarragona.cat.
 • D’acord amb el que estableix la LOPD, s’informa als usuaris del web que les dades de navegació de l’usuari NO seran controlades per cookies.
 • La Diputació de Tarragona adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris.
 • La Diputació de Tarragona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de la Diputació.
 • La Diputació de Tarragona no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços o que provingui de fonts alienes a aquesta Administració.
 • La Diputació de Tarragona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • La Diputació de Tarragona es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.
 • L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de Tarragona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l’accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Inici | Contacta

© 2010 Conservatori de Música de Tortosa. Avís legal | Crèdits | Portal de Transparència