Portada > Visors > Diputació

Visors de la Diputació de Tarragona

Visor 3D

Visor que permet volar en 2D, 2,5D i 3D per la província de Tarragona. Utilitza com a base la darrera versió de les ortoimatges 1/5000 de l’Institut Cartogràfic de Cataluna V.5. Permet calcular pendents i carregar capes calculades. Permet generar vols programats i gravar en format avi aquest vols. L’usuari pot afegir cartografia que tingui en local en formats DWG i SHAPE.

Contenidors

Inventari de contenidors per a recollida selectiva de residus urbans de les comarques del Tarragonès i Conca de Barberà (municipis de  menys de 2.000 habitants)

Contenidors

Inventari de contenidors per a recollida selectiva de residus urbans de les comarques del Tarragonès i Conca de Barberà (municipis de  menys de 2.000 habitants)

PAM

Aquest visor dóna a conèixer les obres de PAM de cada municipi, el tipus d'obra i el pressupost.

PEIM

Aquest visor dóna a conèixer les obres de PEIM de cada municipi, el tipus d'obra i el pressupost.

Xarxa de carreteres

Aquest visor dóna a conèixer l’estat de la xarxa de carreteres de la Diputació de Tarragona i si aquestes tenen alguna incidència: carreteres tallades per obres o altres motius, pas alternatiu, sense incidències...

Mancomunitat de la Taula del Sénia

La Guia Ciutadana és la porta d’entrada virtual a un poble o comarca per a ciutadans i visitants. MAP/Flash és un Visor Geogràfic animat molt intuïtiu i fàcil d'usar, apropiat per a plasmar la informació que contenen aquestes guies ciutadanes. Mitjançant les eines de navegació podreu moure-us per tot el territori i visualitzar tots els punts d’interès que s’hagin introduït. També incorpora una nova eina d'informació que us mostrarà les dades bàsiques quan passeu per sobre amb el cursor d’un d’aquests punts.

eMap

L’e-map és una eina que permet visualitzar sota un entorn web tota la cartografia que la Diputació de Tarragona té disponible: cartografia digitalitzada rústega, cartografia digitalitzada urbana, cartografia topogràfica 1/50.000, cartografia topogràfica 1/5.000 i 1/1.000 i ortoimatges georeferenciades 1/5.000 i permet realitzar diferents tipus de consultes alfanumèriques vinculades de bases de dades vinculades a la informació gràfica.

Urbamap

Aplicació web que utilitza la cartografia cadastral com a base i la normativa urbanística del municipi per a elaborar cartografia de planejament. Permet elaborar mapes on queda reflexada la política urbanística del municipi.
L’objectiu es proporcionar a l’usuari informació fiable i actual sobre temes d’ordenació del sòl d’àmbit municipal.

Bases ICC: vèrtex geodèsics

Visor amb les dades de les bases o vèrtex geodèsics de la xarxa utilitària per tota la província de Tarragona. Les bases o vèrtex geodèsics són un tipus de claus amb una marca central als que se li associen unes coordenades en planta i en alçat a nivell mundial utilitzant una projecció cartogràfica anomenada UTM (Universal Transverse Mercator) i cota ortomètrica (sobre al nivell del mar). Aquesta capa d’informació també es pot carregar al visor 3D.

© 2010 Diputació de Tarragona. Tots els drets reservats. Avís legal.