Perfil de Contractant

Insuficiència de Mitjans per contractació SUBMINISTRAMENT INSTAL·LACIO I POSADA EN MARXA DEL SISTEMA DE GESTIO CONTROL I SUPERVISIÓ DE DADES SCADA ESCOLA BRESSOL L'ORENETA

En termini Núm. Expedient: 714/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: SubministramentObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant