Perfil de Contractant

Insuficiència de Mitjans per contractació servei subministrament i instal·lació terra refrescant Llar d'infants

En termini Núm. Expedient: 713/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Informe Serveis Tècnics 30/04/2018 17:47:04 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant