Perfil de Contractant

Insuficiència de Mitjans per contractació servei neteja i manteniment voreres urbanitzacions

En termini Núm. Expedient: 485/2018

DADES DEL CONTRACTE

Tipus: ServeisObtenció documentació tècnica:

DOCUMENTS

Decret Alcaldia 19/04/2018 08:18:45 *

19/04/2018 08:18:51 *


* Nota: La data correspon a la publicació en aquest perfil de contractant